Wat is de toekomstwaarde van uw gebouw?

Herindelen, herbestemmen, uitbreiden of afstoten?

Duurzaam bouwen betekent ook toekomstbestendig en flexibel bouwen. Een echt duurzaam gebouw beweegt flexibel mee met de veranderende eisen van haar gebruikers. Alleen dan blijft het zo lang en goed mogelijk in gebruik. Dat bespaart materiaal en energie. En een toekomstbestendig gebouw is ook waardevast.
Wilt u weten aan welke vorm van flexibiliteit behoefte is in uw gebouw(en)? Wilt u in de toekomst vastgoed kunnen herindelen, herbestemmen, uitbreiden of juist afstoten? In hoeverre geven uw gebouw(en) invulling aan deze aanpasbaarheid? En welke ontwerpeisen staan centraal bij flexibel bouwen?

Check het in 1, 2, 3 ...

Uw flexibiliteitsvraag. Aan de hand van enkele vragen krijgt u een beeld van de toekomstscenario’s voor uw gebouw. Zo brengt u de behoefte aan flexibiliteit in uw gebouw in kaart. Wilt u, binnen de grenzen van uw gebouw, ruimtes steeds opnieuw kunnen indelen? Wilt u kunnen uitbreiden? Of wilt u juist (delen van) het gebouw kunnen herbestemmen, afstoten of demonteren?

Leer meer

Gebouwtoets. Met enkele vragen over gebouwindicatoren toetst u in welke mate uw gebouw aan uw eerder vastgestelde flexibiliteitsvraag kan voldoen. U ziet ook welke gebouwindicatoren, zoals de verdiepingshoogte en de constructie, cruciaal zijn voor flexibel bouwen, omdat ze na de bouw moeilijk zijn aan te passen.

Leer meer

Resultaten en advies. De resultaten van ‘uw flexibiliteitsvraag’ en ‘de gebouwtoets’ worden duidelijk weergegeven in één overzicht. U ziet snel hoe goed uw gebouw aan uw flexibiliteitsvraag voldoet en welke ontwerpeisen of elementen in uw gebouw nog extra aandacht verdienen. Zo maakt u nu al slimme keuzes voor de toekomst van uw vastgoed.

Leer meer