Meer weten?

Als u meer wilt weten over het thema toekomstwaarde van gebouwen, bekijk dan de documenten over toekomstwaarde of luister naar de podcastserie!

Lees meer

De informatie op deze website en de inhoud van de flexibiliteitsscan is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geleid heeft tot de ‘Bepalingsmethode Toekomstwaarde van gebouwen’. In 2017 is deze methode gevalideerd met pilots bij verschillende opdrachtgevers en in diverse sectoren. Deze validatie was een eerste aanzet tot bruikbare instrumenten.
Met de Bepalingsmethode Toekomstwaarde van gebouwen kunnen eigenaars en/of investeerders in vastgoed eisen stellen aan en een oordeel vellen over de toekomstwaarde van nieuwe of bestaande gebouwen, vanuit het perspectief van flexibel bouwen en adaptiviteit.

Luister meer

De podcastserie ‘Toekomstwaarde van gebouwen’ belicht in zes korte afleveringen verschillende thema’s die van belang zijn voor de toekomstwaarde van een gebouw.