Samenwerking

De flexibiliteitsscan komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen publiek en private partijen, met als doel toekomstbestendig bouwen te stimuleren. Met deze website en de flexibiliteitsscan willen we kennis delen. En we dragen een gratis en breed toegankelijk instrument aan dat partijen in bouw en vastgoed helpt nadenken over de toekomstwaarde en het adaptief vermogen van gebouwen. Bovendien willen we partijen uitdagen het gedachtengoed rondom adaptiviteit samen met ons verder te brengen.

Adaptief vermogen en waardevastheid

De toekomstwaarde van een gebouw wordt bepaald door vier elementen: adaptiviteit of het adaptief vermogen, (financiële) waardevastheid, energiegebruik en materiaalgebruik. Er bestaan al verschillende methoden om het energie- en materiaalgebruik van gebouwen in kaart te brengen (zoals MPG berekeningen, energielabels of certificeringen als GPR Gebouw en BREEAM). Voor (financiële)waardevastheid en adaptief vermogen zijn die eenduidige methodieken er nog niet zo uitgebreid. Wel is er in 2014 door DGBC in samenwerking met TU Delft MAT 8 Gebouwflexibiliteit gelanceerd om het ontwikkelen van gebouwen met een hoge mate van flexibiliteit te stimuleren.

Om adaptiviteit verder te duiden en ontwikkelen, publiceerden VNO-NCW in samenwerking met Brink Management & Advies en TU Delft in 2014 een bepalingsmethode voor het adaptief vermogen van gebouwen. In deze zeer uitgebreide methode is alle kennis en kunde verwerkt die op dat moment beschikbaar was. Zo zijn ruim 200 gebouwindicatoren vastgesteld die invloed hebben op de toekomstwaarde van gebouwen en die de functionele prestatie-eisen van een gebouw omschrijven.

In 2017 is deze methode gevalideerd met pilots bij verschillende opdrachtgevers en in diverse sectoren. Deze validatie was een eerste aanzet tot bruikbare instrumenten. Zo is onder andere op basis hiervan in 2021 door W/E adviseurs en DGBC, in opdracht van RVO, de rekentool Adaptief vermogen ontwikkeld. Deze rekentool vormt de basis van dit thema voor de instrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL. In 2022 is de flexibiliteitsscan ontwikkeld die op deze website staat. Daar waar de rekentool adaptief vermogen meetbaar maakt, helpt de flexibiliteitsscan de behoefte aan flexibiliteit in beeld te brengen en te toetsen in hoeverre een gebouw aan deze specifieke vraag kan voldoen. Wilt u nu al concreet aan de slag met de adaptiviteit en toekomstwaarde van uw gebouwen, start dan direct de flexibiliteitsscan!

Koninklijke Metaalunie en Brink onderhouden gezamenlijk deze website en organiseren diverse evenementen om het gedachtegoed rondom toekomstwaarde breed te verspreiden. Dit doen we omdat we geloven dat we gezamenlijk, tussen verschillende sectoren, meer kennis kunnen ontwikkelen en delen.

Wilt u meer weten over deze samenwerking of wilt u graag bijdragen? Neem dan contact met ons op.

Foto Tijdelijke Rechtbank Amsterdam: © cepezed | Leon van Woerkom