Algemene voorwaarden

Disclaimer

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij Brink en de Koninklijke Metaalunie en zijn bij wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de AVG.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Brink en de Koninklijke Metaalunie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Brink en de Koninklijke Metaalunie garanderen niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.